ประกาศเผยแพร่แผน จัดกิจกรรมการส่งเสริม และเผยแพร่มวยไทยในชุมชนท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ด้านกีฬามวยไทยสำหรับคนรุ่นใหม่ และการสร้างอัตลักษณ์แบรนด์มวยไทย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

10 ก.ย.64