ประกาศเผยแพร่แผน ดำเนินการจัดซื้อค่าดูแลและต่อลิขสิทธิ์ Software ระบบเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (ERP) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อค่าดูแลต่อลิขสิทธิ์ Software 15092564