ประกาศเผยแพร่แผน ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ข่าวสาร องค์ความรู้กีฬามวย และสื่อออนไลน์ด้านกีฬามวย

15092564 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย