ประกาศแผนการจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า และผลกระทบต่อโครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. SMART NATIONAL SPORTS PARK ระยะที่ 2

23082564 ประกาศเผยแพร่แผน 1 รายการ