ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินโครงการศูนย์ฝึกพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพ 5 จังหวัด ชายแดนใต้ รุ่นอายุ 15 ปี

01-02-64 ประกาศแผนจัดจ้างดำเนินโครงการศูนย์ฝึกพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนฯ