ประกาศแผนแพร่แผนการจัดจ้างดำเนินงานโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนชั้นเลิศ (Football Excellent Center) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศแผนจัดจ้าง 23022564