ประกาศ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจัดการแข่งขันไตรกีฬา รายการ Phare Triathlon (จังหวัดแพร่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจัดการแข่งขันไตรกีฬา รายการ Phare Triathlon (จังหวัดแพร่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

9 กุมภาพันธ์ 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ