ปิดรับสมัครกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬา​ที่ใช้คำว่า​ “แห่งประเทศไทย”

นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬา​ที่ใช้คำว่า​ “แห่งประเทศไทย” เปิดเผยถึงการรับสมัครกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬา​ที่ใช้คำว่า​ “แห่งประเทศไทย” ว่า

“หลังจากที่ กกท. ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬา​ที่ใช้คำว่า​ “แห่งประเทศไทย” ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2563 และวันที่ 4-6 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. ที่ผ่านมา ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร ปรากฏว่ามีผู้สมัคร จำนวนทั้งสิ้น 3 คน ได้แก่ 1. ผศ. ชาญชัย สุขสุวรรณ์​ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย, 2. นาวาตรี ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย และ 3. นายณัฐวุฒิ เรืองเวส สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย”

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติ ,จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัคร , หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร พร้อมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน และจัดส่งให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ต่อไป โดย กกท. กำหนดการลงคะแนนเลือกกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬา​ที่ใช้คำว่า​ “แห่งประเทศไทย” ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. โดยจะนับคะแนนให้แล้วเสร็จรวดเดียวในวันเดียวกัน.