ผลการประชุมบอร์ดกีฬาอาชีพและบอร์ดมวย ครั้งที่ 1/2564

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ โดยมีนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา และกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่ผ่านมา

ที่ประชุม เห็นชอบรับรองแผนการจัดสรรงบประมาณการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปี 2564 จำนวน 5 รายการ รวมเป็นเงินจำนวน 48,763,659 บาท ประกอบด้วย 1. กอล์ฟ Honda LPGA Thailand วงเงิน 18,000,000 บาท 2. กอล์ฟ ไทย แอลพีจีเอ ทัวร์ วงเงิน 9,000,000 บาท 3. เจ็ตสกี เวิล์ด ซีรีย์ วงเงิน 9,000,000 บาท 4. ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก วงเงิน 8,013,659 บาท 5. ตะกร้อ ลอดห่วง วงเงิน 4,750,000 บาท รับรองแผนการจัดสรรงบประมาณให้การสนับสนุนในส่วนของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา รวมเป็นเงินจำนวน 15,050,000 บาท ประกอบด้วย 1. นักกีฬากอล์ฟ จำนวน 25 คน วงเงิน 4,950,000 บาท 2. นักกีฬาเทนนิส จำนวน 27 คน วงเงิน 3,550,000 บาท 3. นักกีฬาสนุกเกอร์ จำนวน 4 คน วงเงิน 1,000,000 บาท 4. นักกีฬาจักรยาน จำนวน 16 คน วงเงิน 2,250,000 บาท 5. นักกีฬาแข่งรถยนต์ จำนวน 6 คน วงเงิน 1,500,000 บาท และ 6. นักกีฬาโบว์ลิ่ง จำนวน 6 คน วงเงิน 1,800,000 บาท และเห็นชอบรับรองแผนการจัดสรรงบประมาณให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ เป็นเงินทั้งสิ้น 13,046,200 บาท ประกอบด้วย สมาคมกีฬาอาชีพ จำนวน 5 สมาคม เป็นเงินจำนวน 7,295,200 บาท และสโมสรกีฬาอาชีพ 7 สโมสร เป็นเงินจำนวน 5,751,000 บาท
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือ นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพ และสโมสรกีฬาอาชีพ ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ โดยให้รอนโยบายจากรัฐบาลก่อนว่ามีการแนวทางการให้ความช่วยเหลืออย่างไร และจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับที่กระทรวงการคลังให้ความช่วยเหลือ

และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการกีฬามวย พิจารณาอนุมัติเลื่อนการจัดงานเชิดชูเกียรติวันมวยไทย และมหกรรมวันมวยไทย 6 ก.พ. ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ได้ระบาดขึ้นใหม่ในประเทศไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมกล่าวเป็นการชุมนุมคนจำนวนมาก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการจัดงานเชิดชูเกียรติวันมวยไทย และมหกรรมวันมวยไทย ครั้งที่ 9 จากช่วงระหว่างวันที่ 2-6 ก.พ 2564 เป็นระหว่างวันที่ 24-28 ก.ค.2564