ผลการประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 8/2564

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 8/2564 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบ ผลการแข่งขันกีฬาพาราปิกเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทยส่งนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีมแข่งขัน จำนวน 123 คน แบ่งออกเป็น นักกีฬา จำนวน 74 คน เจ้าหน้าที่ทีม จำนวน 49 คน และส่งกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 85 รายการ จากจำนวน 4 สมาคม 14 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย บอคเซีย ยิงธนู เทควันโด เทเบิลเทนนิส (แขน-ขา) วีลแชร์เรสซิ่ง ว่ายน้ำ แบดมินตัน ฟุตบอล (ตาบอด) วีลแชร์ฟันดาบ วีลแชร์เทนนิส ยิงปืน ยกน้ำหนัก ยูโด และจักรยาน ส่วนผลการแข่งขันของนักกีฬาไทย ทำผลงานได้ 5 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง โดยอยู่ในอันดับที่ 25 ของโลก เป็นอันดับที่ 6 ของเอเชีย และอันดับที่ 1 ของอาเซียน

จากนั้น ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแผนงานของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (นายก้องศักด ยอดมณี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ร่างแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2565 – 2570) และแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 – 2570 ประกอบด้วย 9 แผนงาน ดังนี้ 1. แผนยกระดับการให้บริการของ กกท. Smart National Sports Park 2. แผนยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 3. แผนการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลด้านการกีฬา (Sport Digital Platform) 4. แผนยกระดับกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 5. แผนจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) 6. แผนพัฒนานักกีฬาคนพิการอย่างครบวงจร 7.จัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) 8.แผนการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (Sports Medical Services) 9. แผนการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง นายประชุม บุญเทียม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา และนายจินดา เดชภิมล ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมกีฬา ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬา และนายก้องภพ โพธิสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำรงตำแหน่ง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป