ผลการประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 9/2564

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 9/2564 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบ การดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาให้สอดคล้องกับประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Code หรือ WADA) เนื่องจากการประกาศของ WADA ทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบ ดังนี้ 1.สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา จะถูกตัดสิทธิขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก จนกว่าจะมีการคืนสถานะ 2.ผู้แทนของสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา จะไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบอร์ด หรือกรรมการชุดต่างๆ หรือดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่นๆ จนกว่าสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาจะได้รับคืนสถานะ 3.ประเทศไทยอาจไม่ได้รับสิทธิเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชิงแชมป์ระดับภูมิภาค ระดับทวีป หรือระดับโลก หรือกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรผู้จัดมหกรรมกีฬาสำคัญ ตลอดระยะเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ 4.ธงชาติหรือประเทศไทยจะไม่ได้รับการโบกในการแข่งขันชิงแชมป์ระดับภูมิภาค ระดับทวีป หรือระดับโลก หรือกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรผู้จัดมหกรรมกีฬาสำคัญ นอกเหนือจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์และ
พาราลิมปิกเกมส์ ในการแข่งขันครั้งต่อไปของรายการแข่งขันนั้นๆ หรือจนกว่าจะได้รับการคืนสถานะ ทั้งนี้ สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา (DCAT) การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้นำรายงานในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องกับประมวลฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก(World Anti-Doping Code หรือ WADA) แล้วนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปโดยเร็ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง นายเจริญชัย สุวรรณศรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกีฬาภูมิภาค ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค และ นายสุวัตร หลวงตระกูล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป