ผลการเลือกตั้งกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยถึงผลการเลือกตั้งกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬา​ที่ใช้คำว่า​ “แห่งประเทศไทย ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 ว่า

ตามที่ กกท. ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬา​ที่ใช้คำว่า​ “แห่งประเทศไทย” ที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2563 และวันที่ 4-6 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. ที่ผ่านมา โดยมีผู้สมัคร จำนวนทั้งสิ้น 3 คน ได้แก่ 1. ผศ. ชาญชัย สุขสุวรรณ์​ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย, 2. นาวาตรี ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย และ 3. นายณัฐวุฒิ เรืองเวส สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย และกำหนดการเลือกกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬา​ที่ใช้คำว่า​ “แห่งประเทศไทย” ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. นั้น

“ผลการเลือกตั้งฯ ในวันนี้ ปรากฎว่า หมายเลข 1 ผศ. ชาญชัย สุขสุวรรณ์​ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ได้ 16 คะแนน, หมายเลข 2 นาวาตรี ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ได้ 10 คะแนน และ หมายเลข 3 นายณัฐวุฒิ เรืองเวส สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ได้ 35 คะแนน โดยมีผู้ที่มีสิทธิลงคะแนน จำนวน 88 คน มีคุณสมบัติครบสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 79 คน มาใช้สิทธิลงคะแนน จำนวน 62 คน (เป็นบัตรดี 61 ใบ และบัตรเสีย 1 ใบ)”

ทั้งนี้ ให้มีสิทธิยื่นคำคัดค้านต่อคณะกรรมการดำเนินการเลือกฯ ภายใน 3 วันนับแต่วันเลือก และหากไม่มีคำคัดค้าน คณะกรรมการเลือกฯ จะนำเสนอรายชื่อต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และประกาศรายชื่อ ต่อไป.