ผู้ว่าการ กกท. ติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมคณะผู้บริหาร กกท. จากส่วนกลาง, ผู้อำนวยการ กกท. ภาค, กกท. จังหวัด ในภาค 5 เชียงใหม่ เดินทางติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ จะมีการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพรุ่งนี้ (3 เมษายน 2564) เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่