ผู้ว่าการ กกท. เข้ามอบอาหารกลางวัน พร้อมทั้งเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ จำนวน120เครื่อง ให้แก่หน่วยสนับสนุนศูนย์แรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เข้ามอบอาหารกลางวัน พร้อมทั้งเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ จำนวน120เครื่อง ให้แก่หน่วยสนับสนุนศูนย์แรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมศุภชลาศัย ประตู12 สนามศุภชลาศัย กรมพลศึกษา เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา