ผู้ว่าการ กกท. เข้าร่วมในพิธีเปิดมหกรรมว่าวนานาชาติสุราษฎร์ธานี “Kite Festival” จ.สุราษฎร์ธานี

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดมหกรรมว่าวนานาชาติสุราษฎร์ธานี “Kite Festival” ตอน “กินลม ชมว่าว เคล้าเสียงคลื่น” ซึ่ง กกท.มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์กีฬาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่สามารถช่วยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ในการสืบทอดมรดกไทย เมื่อช่วงค่ำ วันที่ 3 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ณ หาดนายอำเภอ ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี