ผู้ว่าการ กกท. แถลงข่าวการจัดกิจกรรมลานกีฬา “เอส เอ ที ภูเก็ต นิว นอร์มัล ฟอร์ สปอร์ต เอ็กเซลเลนซ์” (SAT-PHUKET NEW NORMAL FOR SPORTS EXCELLENCE)

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดกิจกรรมลานกีฬา “เอส เอ ที ภูเก็ต นิว นอร์มัล ฟอร์ สปอร์ต เอ็กเซลเลนซ์” (SAT-PHUKET NEW NORMAL FOR SPORTS EXCELLENCE) พร้อมด้วย นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ผู้บริหาร กกท. และนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทย ร่วมงาน ณ ลาน PUBLIC HOUSE ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า กกท. ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกายมาโดยตลอด และยังให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการกีฬา การพัฒนาสุขภาพ และการพัฒนานักกีฬาอาชีพให้กับคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้คนไทยยังมีอิสระในการออกกำลังกาย และปรับตัวสร้างวิถีชีวิตใหม่ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบัน หรือที่เรียกว่า NEW NORMAL จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาลานกีฬาในห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ กกท. ต้องการส่งเสริมให้เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ ในแต่ละจังหวัด โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนสามารถมาออกกกำลังกาย และเล่นกีฬาได้อย่างสะดวกสบาย รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสนับสนุนสุขภาพและการออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ เรายังคงสนับสนุนให้ประชาชนมาออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาตามปกติ เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง และต่อยอดไปสู่การมีทักษะทางด้านกีฬาของคนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จึงเป็นที่มาในการจัดกิจกรรมลานกีฬาแนวใหม่ SAT-PHUKET NEW NORMAL FOR SPORTS EXCELLENCE ในครั้งนี้

นอกจากนี้ ผู้ว่าการ กกท. ได้เดินชมกีฬาชนิดต่างๆ บริเวณลานกีฬา ทั้งหมด 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ เทเบิลเทนนิส เซิร์ฟสเก็ต เทคบอล และมวยไทย
ทั้งนี้ ภายในงาน รุ่งโรจน์ ไทยนิยม นักเทเบิลเทนนิสพาราลิมปิก เจ้าของเหรียญทองแดงในการแข่งขันพาราลิมปิก โตเกียว 2020 ที่ผ่านมา ได้ร่วมเล่นเทเบิลเทนนิสกับประชาชน และเยาวชนที่เข้าร่วมงานอีกด้วย

กิจกรรมดังกล่าวจะเปิดให้บริการกับประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 11.30 – 19.30 น. ณ ลาน PUBLIC HOUSE ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย 5 ชนิดกีฬา คือ เซิร์ฟสเก็ต, มวยไทย, เทคบอล, กอล์ฟ, และบาสเกตบอล ซึ่งจะมีอุปกรณ์กีฬาที่จะใช้สำหรับการเล่นกีฬาชนิดนั้นๆ ให้เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้งาน ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขของ ศบค. กระทรวงสาธาณสุข และจังหวัดภูเก็ต อย่างเคร่งครัด