พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมพิจารณาขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ National Training Center (NTC)

พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมพิจารณาขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ National Training Center (NTC) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉสิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา