พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬากอล์ฟในโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟชั้นสูง (Golf Excellence Center) ประจำปี 2564

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬากอล์ฟในโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟชั้นสูง (Golf Excellence Center) ประจำปี 2564 พร้อมด้วย พลโท อิสระ วัชรประทีป ที่ปรึกษา ผู้ว่าการ กกท. ณ สนามกอล์ฟบลูแคนยอน คันทรี คลับ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

สำหรับโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟชั้นสูง (Golf Excellence Center) ประจำปี 2564 เป็นโครงการฯ ที่นำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้าน Biomechanics มาใช้ โดยนำเครื่องมือและเทคโนโลยีเฉพาะด้านที่ได้มาตรฐานสากลและระบบฐานข้อมูลทางสถิติกีฬากอล์ฟที่มีความเฉพาะเจาะจงด้านเทคนิคและทักษะ ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจวัด Trackman Launch Monitor และอุปกรณ์ตรวจวัด SAM Putting Lab หรือ CAPTO รวมไปถึง Upgame Application เพื่อใช้เก็บสถิติในการออกรอบ การใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาในโครงการนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพนักกีฬากอล์ฟทางสถิติ เพื่อให้นักกีฬาได้รู้จุดเด่นจุดด้อยของตัวเองและนำไปฝึกฝนต่อไป

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬากอล์ฟทุกคน ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟชั้นสูง (Golf Excellence Center) ประจำปี 2564 นี้ และทำให้การโครงการนี้ เป็นตัวอย่างในการนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้เพื่อวัดและเก็บข้อมูลทางสถิตินักกีฬา และเชื่อว่าหากเรานำหลักวิทยาสตร์การกีฬามาใช้ นักกีฬาของเราจะมีโอกาสพัฒนาฝีมือขึ้นไปอีกจนสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติได้

ทั้งนี้ มีนักกีฬากอล์ฟที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จำนวน 60 คน ประกอบด้วย นักกีฬากอล์ฟอาชีพ ชาย 37 คน, นักกีฬากอล์ฟเป็นเลิศเพื่ออาชีพ ชาย 17 คน และนักกีฬากอล์ฟเป็นเลิศเพื่ออาชีพ หญิง 6 คน