พิธีลงนามสัญญาการเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “พัทลุงเกมส์” และ กีฬาอาวุโสแห่งชาติ “เสกักเกมส์”

นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ร่วมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกกท. ,นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร ,นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และ นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมศิวารอยัลพัทลุง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564

โดยภายในงานพิธีลงนามสัญญาการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2565) “พัทลุงเกมส์”และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2565) “เสกักเกมส์” นั้น
มีพิธีลงนามสัญญาระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดพัทลุง พร้อมริ้วขบวนธงเจ้าภาพงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติเพื่อส่งมอบให้กับจังหวัดพัทลุง รวมถึงโชว์สุดพิเศษจากเจ้าภาพจังหวัดพัทลุง สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2565) “พัทลุงเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม -10 สิงหาคม 2565 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2565) “เสกักเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2565

จังหวัดพัทลุงได้เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพฯ โดยการปรับปรุงสนามเทนนิส โรงยิมเนเซี่ยม 1,000 ที่นั่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง และสนามกีฬาควนขนุน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในสนาม ที่จอดรถ เพื่อรองรับทัพนักกีฬา เจ้าหน้าที่ จากทั่วประเทศได้อย่างพอเพียง และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2565) “พัทลุงเกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2565) “เสกักเกมส์” ในครั้งนี้ จังหวัดพัทลุง ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันดังกล่าว ซึ่งเป็นประโยชน์กับทางจังหวัดพัทลุง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา และสถานที่แข่งขันในฐานะเจ้าภาพ อีกทั้งยังได้รับประโยชน์จากตัวเลขด้านเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการที่มีนักกีฬา เจ้าหน้าที่ หรือผู้ติดตามที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัด ตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่สนับสนุนในกีฬานำท่องเที่ยว หรือท่องเที่ยวเพื่อกีฬา

ด้าน กกท. ดร.ก้องศักด ผู้ว่าการ กกท. ได้เปิดเผยว่า ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 คัดเลือกให้จังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ ในปี 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดออกไปในปี 2565 แทน สำหรับ กกท. ซึ่งเป็นเจ้าของรายการแข่งขันดังกล่าว ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับจังหวัดเจ้าภาพในการเตรียมความพร้อม ด้านการก่อสร้างหรือปรับปรุงสนามต่าง ๆ รวมถึงด้านการประชาสัมพันธ์และด้านสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญสำหรับการต้อนรับ และการจัดการสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติละกีฬาอาวุโส ในครั้งนี้