ยกเลิกแผนการจัดจ้างดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟชั้นสูง (Golf Excellent center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

24112564ประกาศยกเลิกแผนจัดจ้างดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ