รมต. พิพัฒน์ ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยี กอล์ฟชั้นสูง (Golf Excellence Center)

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยี กอล์ฟชั้นสูง (Golf Excellence Center) พร้อมด้วย นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท., นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, พลโท อิสระ วัชรประทีป ที่ปรึกษา ผู้ว่าการ กกท., นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ, นายยุธยา จีนหีต ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ, นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะผู้บริหาร กกท. ร่วมตรวจเยี่ยม ณ สนามกอล์ฟบลูแคนยอน คันทรี คลับ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า แนวทางการพัฒนานักกีฬากอล์ฟ และผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟ ของประเทศไทยได้เริ่มเดินทางมาถูกวิธี โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยีด้านกีฬากอล์ฟ มาใช้ในการฝึกซ้อม หรือฝึกสอน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬากอล์ฟให้มีความพร้อมในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป

สำหรับโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟชั้นสูง (Golf Excellence Center) ประจำปี 2564 จัดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนานักกีฬากอล์ฟ ร่วมกับผู้ฝึกสอนที่มีองค์ความรู้ตามมาตรฐานสากล ให้นักกอล์ฟมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพ โดยการนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา ชีวกลศาสตร์ด้านกีฬากอล์ฟ (Golf Swing Biomechanics) ระบบสถิติ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการฝึกซ้อม เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยโครงการฯ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-12 กันยายน 2564 ณ สนามบลูแคนยอน คันทรี คลับ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขของ ศบค. กระทรวงสาธาณสุข และจังหวัดภูเก็ต อย่างเคร่งครัด
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลของโครงการฯ ได้ที่เฟซบุ๊ก @SAT-Golf Development หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 099-783-2428