รมต. พิพัฒน์” แถลงข่าวเปิดรับสมัคร Thailand By UTMB 2021 และโครงการ Ultra Trail Thailand Tour 2021

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดรับสมัคร Thailand By UTMB 2021 และโครงการ Ultra Trail Thailand Tour 2021 โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และ Mr. Sebastien Bertrand ผู้แทน UTMBI ร่วมแถลง ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จากความสำเร็จในการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ Thailand By UTMB 2020 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เราได้เห็นประโยชน์สูงสุดในด้านต่างๆ ของการนำกีฬามวลชนมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีการกระจายรายได้สู่ชุมชนทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับที่น่าพอใจ รายการ Thailand by UTMB จึงถือว่าเป็นรายการแข่งขันวิ่งเทรลที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่จะผลักดันและกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่น ดึงดูดนักกีฬาและนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เดินทางเข้ามาร่วมแข่งขัน หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ดีขึ้น รวมทั้งประโยชนที่ประเทศไทย จะได้รับทั้งด้านความเชื่อมั่นและผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากโครงการยกระดับสนามการแข่งขันวิ่งเทรล ในประเทศไทยสู่มาตรฐานโลกได้สำเร็จ ภายใต้ชื่อ โครงการ Ultra Trail Thailand Tour 2021

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งเป้าว่าการแข่งขัน Thailand By UTMB 2021 ในครั้งนี้ และโครงการ Ultra Trail Thailand Tour , Ultra Trail Thailand Series จะแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ของสนามแข่งขันวิ่งเทรลที่นักวิ่งได้สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆ ประสบการณ์ของฝ่ายจัดการแข่งขันที่เรายกระดับมาตรฐานมากขึ้น บวกกับมาตรการป้องกันโรคที่ทั่วโลกยอมรับจะดึงดูดนักวิ่งนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามา ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจรวมถึงรายได้ของประชาชนได้ตามนโยบายที่ตั้งไว้”

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ตามที่ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้จัดกิจกรรมการวิ่งแบบผจญภัยในพื้นที่ธรรมชาติ (Trail Running) ในภูมิภาคต่างๆ โดยให้พิจารณาจัดเส้นทางวิ่งให้ผ่านภูมิประเทศที่หลากหลายในพื้นที่นั้นๆ เช่น พื้นที่ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ เนินเขา ทุ่งหญ้า และไร่นา เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ การกีฬาและการท่องเที่ยวในพื้นที่ นั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายการกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ Thailand By UTMB ประจำปี 2020 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งประสบความสำเร็จทั้งด้านการจัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติภายใต้การรับรองของ UTMBI รวมทั้งสามารถพัฒนาให้เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ กระตุ้นการหมุนเวียนเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี สำหรับการแข่งขันปีนี้ UTMBI ได้กำหนดปฏิทินการแข่งขัน Thailand By UTMB 2021 ระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2564 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

“จากผลสำเร็จของการจัดการแข่งขันที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้มีนโยบายให้มีการเตรียมการแข่งขัน Thailand By UTMB 2021 ล่วงหน้าโดยเน้นที่ การประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ซึ่งจะมีนักกีฬาวิ่งเทรลจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเปิดตัวการแข่งขันให้เป็นทางเลือกของนักกีฬา สร้างการรับรู้เพื่อต่อสาธารณะโดยเฉพาะซึ่งการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันดังกล่าวจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นศักยภาพความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งเทรล ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกของประเทศไทย รวมทั้งแสดงศักยภาพการจัดการแข่งขันภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 พร้อมกับใช้โอกาสนี้เปิดตัวโครงการ Ultra Trail Thailand Tour 2021 และการส่งเสริมพัฒนาผู้มีความเป็นเลิศทางด้านการวิ่งเทรล ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อพัฒนานักกีฬาวิ่งเทรลของประเทศไทย ไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ”

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า จากภาพรวมของการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ Thailand by UTMB 2020 ที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ กระตุ้นการหมุนเวียนเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ถึงแม้มีข้อจำกัดในการจัดแข่งขันภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งต้องจัดการแข่งขันภายใต้รูปแบบ New Normal Race ซึ่งมีความซับซ้อน แต่การกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียบงใหม่ ได้บูรณาการความร่วมมือผลักดันให้สามารถจัดการแข่งขันได้ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และได้เป็นโอกาสอันดีที่ได้แสดงศักยภาพทางด้านสาธารณสุข และความสามารถในการจัดกีฬามวลชน ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ถือว่าเป็นประเทศแรกๆ ของโลก

“สำหรับรายการ Thailand by UTMB 2021 ในปีนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เริ่มเดินหน้าเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปลายปี 2563 แล้ว วันนี้จึงพร้อมสำหรับการรับสมัครเหล่านักวิ่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มาวิ่งในสนามที่ท้าท้ายความสามารถและธรรมชาติที่สวยงาม The Best Destination สูงสุดแดนสยาม ดอยอินทนนท์ที่เรียกได้ว่าเป็นหลังคาของประเทศไทย กับเส้นทางแข่งขันใหม่สำหรับระยะ Inthanon 5 (107K), Inthanon 3 (54K) และ Inthanon 10K (12K) และในครั้งนี้ ได้นำเสนอข้อมูลการแข่งขันในระบบ 3D จำลองเส้นทางเสมือนจริง ที่เป็นระบบออนไลน์ที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของคนในปัจจุบันนี้ ซึ่งแต่ละวันให้เวลากับระบบออนไลน์ค่อนข้างมาก เทคโนโลยีนี้จะทำให้นักวิ่งทุกคนเข้าถึงข้อมูลเส้นทางการแข่งขัน และง่ายต่อการเข้าใจ ซึ่งเราจะพัฒนาสนามแข่งขันนี้ให้มีศักยภาพที่มากขึ้น ทั้งในภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการรับรู้และความน่าสนใจของการจัดแข่งขันได้มากขึ้น และหวังว่าครั้งนี้จะมีนักกีฬาต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เป็นจำนวนมากแน่นอน อย่างไรก็ตามต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ด้วย”