รองยุทธศาสตร์ฯ กกท. เปิดการแข่งขัน เอส เอ ที ภูเก็ต อินวิเทชัน 2021 (SAT PHUKET INVITATION 2021)

นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา เอส เอ ที ภูเก็ต อินวิเทชัน (SAT PHUKET INVITATION 2021) ตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศ ให้มีการขับเคลื่อนและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

รองผู้ว่าการฯ กล่าวว่า ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ขณะนี้เริ่มมีสัญญาณที่ดีและชัดเจนขึ้น นับเป็นช่วงเวลาที่ดีในการฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดย กกท. ใช้กีฬาและกิจกรรมสันทนาการเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ให้ประชาชนและชาวต่างชาติได้มีส่วนร่วม ทั้งนี้ การดำเนินการอยู่ภายใต้การควบคุมด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสม เพื่อให้ภาพรวมของวงการกีฬาเดินหน้าไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง

จังหวัดภูเก็ต ได้ชื่อว่าเป็น ไข่มุกแห่งอันดามัน เป็น 1 ในจังหวัดนำร่องเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยเปิดรับนักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” และเป็นหนึ่งในจังหวัดจุดหมายปลายทางที่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาอย่างครบครัน และที่สำคัญ จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองกีฬา หรือ Sports City ซึ่งรัฐบาล โดย กกท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้การสนับสนุนและเล็งเห็นศักยภาพในการบูรณาการการพัฒนาการกีฬาในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชนในจังหวัด จนประสบความสำเร็จและได้รับการกล่าวขานว่าเป็น Best Sports Destination ของนักกีฬาและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต

สำหรับการแข่งขันกีฬารายการ เอส เอ ที ภูเก็ต อินวิเทชัน (SAT PHUKET INVITATION 2021) เป็นการจัดการแข่งขันภายใต้กฏ กติกา มาตรฐานของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประกอบไปด้วย 4 ชนิดกีฬา ทั้งกีฬาที่ใช้ทักษะทางความคิดอย่างกีฬาหมากล้อม และบริดจ์ รวมไปถึงกีฬาที่อยู่ในกระแสความนิยมอย่างบาสเกตบอลชาย 3×3 และกีฬาเซิร์ฟสเก็ต ที่ กกท. ได้จัดทำต้นแบบ Wave Ramp มาตรฐาน เพื่อให้นักเซิร์ฟสเก็ตจากทั่วประเทศได้มาร่วมชิงชัยกัน โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมดกว่า 150 คน เงินรางวัลรวมกว่า 350,000 บาท และเป็นการจัดการแข่งขันแบบไม่มีผู้รับชมในสนาม โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2564 ณ ลาน Tropical ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า

ผู้สนใจสามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เฟสบุคเพจ SAT Thailand World Invitation