วอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2021 เริ่มตุลานี้

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, คุณกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, คุณเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร รองประธานและเลขาธิการสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย, คุณสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, และคุณพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36) ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2021 รายการ “PPTV” 2021 Asian “Est Cola” Women’s Club Volleyball Championship (พีพีทีวี วอลเลย์บอลสโมสรหญิง เอสโคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2021) และ “PPTV” 2021 Asian “Est Cola” Men’s Club Volleyball Championship (พีพีทีวี วอลเลย์บอลสโมสรชาย เอสโคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2021) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและทั่วโลกในขณะนี้ รัฐบาลจึงได้เร่งสร้างความเชื่อมั่นด้วยมาตรการทางสาธารณสุขต่างๆ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ กกท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้วางแผนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างการรับรู้ถึงความพร้อมของประเทศไทยในการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งในส่วนกลางและระดับภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่อนคลายลง

การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์สโมสรแห่งเอเชีย (พีพีทีวี วอลเลย์บอลสโมสรหญิง เอสโคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2021 และพีพีทีวี วอลเลย์บอลสโมสร เอสโคล่า ชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2021) ทั้ง 2รายการ จะเป็นการพิสูจน์ถึงศักยภาพของการจัดการแข่งขันกีฬาในประเทศไทย ภายใต้วิกฤติโควิด-19 อย่างไรก็ดี รัฐบาลและ กกท.พร้อมให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ เพื่อให้การแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่วิกฤตินี้ ได้ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นแก่องค์กรกีฬาระดับโลกต่อการพิจารณาประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติประเภทอื่นๆ ภายใต้มาตรการควบคุมโรคและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในรูปแบบบับเบิ้ลแอนด์ซีลอย่างเคร่งครัด ซึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์สโมสรแห่งเอเชียทั้ง 2 รายการ ถือเป็นรายการที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจาก เป็นรายการที่จะคัดเลือกทีมชนะเลิศไปเป็นตัวแทนสโมสรวอลเลย์บอลจากเอเชีย เข้าไปชิงแชมป์สโมสรโลกในช่วงปลายปีนี้อีกด้วย

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ได้อนุมัติให้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์สโมสรแห่งเอเชียดังกล่าว โดยให้จัดการแข่งขันแบบไม่มีผู้ชมในสนาม ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ถือเป็นรายการระดับเอเชีย ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง เราจึงมั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมและมีศักยภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่โดดเด่นในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะการบริหารจัดการการแข่งขันกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากกระแสการตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขันของทีมสโมสรชั้นนำของทวีปเอเชีย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของทั้งวงการวอลเลย์บอลและการบริหารจัดการการแข่งขันได้เป็นอย่างดี

ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันทุกส่วนทุกฝ่าย ล้วนมีส่วนช่วยให้การแข่งขันวอลเลย์บอลแบบนิวนอร์มอลในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จได้อย่างงดงาม อีกทั้งมีส่วนช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจสู่สังคมโลกในภาพรวม ซึ่งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พร้อมให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันรายการนี้ รวมทั้ง สนับสนุนการพัฒนาเติบโตของกีฬาอื่นๆ ของประเทศไทยอีกด้วย

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดมีความพร้อมในการต้อนรับทีมวอลเลย์บอลสโมสรของเอเชีย โดยร่วมมือกับ ศบค. กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค และทุกหน่วยงานภายในจังหวัดฯ ในการเตรียมความพร้อมในส่วนของการเดินทาง โรงแรมที่พัก สถานที่ฝึกซ้อม/แข่งขัน ด้านการแพทย์และการป้องกันโรค จึงถือว่าเรามีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะดำเนินการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐาน SOP และมาตรฐานการแข่งขันที่สหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียกำหนด.

นายพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36) กล่าวว่า “พีพีทีวี ในฐานะเป็นสถานีโทรทัศน์แห่ง WORLD CLASS SPORTS มีความมุ่งมั่นถ่ายทอดสดกีฬาชั้นนำสู่สายตาผู้ชมคนไทย รวมถึงรายการแข่งขันวอลเลย์บอล ซึ่งเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมคนไทยมาตลอด สำหรับรายการที่กำลังจะเกิดขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งรายการที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย โดย พีพีทีวี จะถ่ายทอดสดให้ได้ชมแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ส่งตรงจากศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา มาให้แฟนๆ วอลเลย์บอลชาวไทยได้รับชมกันแบบเต็มอิ่มผ่านทางหน้าจอ พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 และสามารถรับชมทางออนไลน์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ได้ที่ www.pptvhd36.com สดตลอดทั้งวัน

สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ทั้ง 2 รายการ จะจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา โดยรายการ “พีพีทีวี วอลเลย์บอลสโมสรหญิง เอสโคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 202” แข่งขันระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2564 มี 7 ทีม จาก 4 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย กลุ่มเอ “นครราชสีมา คิวมินซี วีซี” ที่ยกทัพผู้เล่นระดับมือพระกาฬลงสนาม นำทีมโดย ชัชชุอร โมกศรี, คารีนา เคร้าเซอ, ฉัตรสุดา นิละภา และ สิริมา มานะกิจ ร่วมด้วยอีก 2 ทีม ได้แก่ เชทิสซู (คาซัสถาน) และ พีวีแอล (ฟิลิปปินส์), กลุ่มบี ประกอบด้วย “สุพรีม ชลบุรี” แชมป์ไทยลีก 2020 และรองแชมป์สโมสรเอเชียปี 2019 นำโดยวิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์, โสรยา พรมหล้า, สุทัตตา เชื้อวู้หลิม และ “กัปตันหน่อง” ปลื้มจิตร์ ถินขาวกับอีก 3 ทีม ได้แก่ อัลทาย วีซี (คาซัสถาน), เรบิสโก (ฟิลิปปินส์) และ ไซปา (อิหร่าน)

ส่วนการแข่งขัน “พีพีทีวี วอลเลย์บอลสโมสรชาย เอสโคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2021” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-15 ตุลาคม 2564 มี 10 ทีม จาก 9 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย กลุ่มเอ นครราชสีมา คิวมินซี วีซี (แชมป์ไทยลีก 2020), ซีอีบี สปอร์ตส์ คลับ (ศรีลังกา), บูเรเวสต์นิค อัลมาตี (คาซัคสถาน), คาซมา สปอร์ตส์ คลับ (คูเวต) และ เซาท์ กาส คลับ (อิรัก), กลุ่ม บี ไดมอนด์ ฟู้ด วีซี (ไทย), ซีร์จาน ฟูลาด (อิหร่าน), อัล-อาราบี สปอร์ตส์ คลับ (กาตาร์), เรบิสโก (ฟิลิปปินส์) และ เอจีเอ็มเค (อุซเบกิสถาน).