หารือเกี่ยวกับโครงการ (Andaman International Sports Complex and Training Center, Phuket, Thailand)

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมด้วยนายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต นายดำรง ไชยเสนา ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดภูเก็ต เข้าพบนายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต และคณะทำงาน ณ ห้องประชุม สภาอบจ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 23 ส.ค 2564 เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการ (Andaman International Sports Complex and Training Center, Phuket, Thailand) และกิจกรรมกีฬาด้านต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีสุขภาพที่ดี และเป็นศูนย์กลาง การฝึกซ้อมกีฬาต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ รวมถึงรองรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในอนาคตอีกด้วย