เทคนิคชะลอวัย ป้องกันไม่ให้ร่างกายเสื่อมเร็ว

ถ้าไม่อยากให้เซลล์และระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกายเสื่อมไวกว่าอายุจริง เทคนิคเหล่านี้ช่วยได้

 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในแต่ละวัน อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • งดการสูบบุหรี่
 • ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม เป็นประจำ
 • ตรวจเช็กร่างกายสม่ำเสมอ ไม่ปล่อยให้ร่างกายมีภาวะติดเชื้อเรื้อรังอันจะนำมาสู่โรคภัยใกล้เจ็บ
 • ดูแลเรื่องอาหารการกิน โดยเน้นผลไม้ที่มีวิตามิน
 • กินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีเกลือแร่และกากใยไฟเบอร์ รวมทั้งดื่มน้ำเปล่าให้มากๆ
 • ไม่สะสมความเครียด หาทางกำจัดออกให้เร็วที่สุด
 • ฝึกสมองและทักษะความคิดอยู่เสมอ หมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีมลภาวะหรือสภาพแวดล้อมไม่ดี
 • ดูแลเรื่องความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ให้ดี จากการวิจัยพบว่า คนที่ไม่มีคู่หรือมีคู่ครองที่ไม่ดี มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง มักมีอาการซึมเศร้าหรือหดหู่ได้ง่ายกว่าคนที่มีสัมพันธ์อันดีกับคู่ของตนเอง
 • เรียนรู้ที่จะเข้าสังคม ผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย มีแนวโน้มที่จะมีความสุข และสุภาพกายใจดีกว่าผู้ที่ชอบเก็บตัวสันโดษ
 • มองโลกในแง่บวก
 • รู้จักค้นหาความสุขในแบบของตนเอง

ที่มา : สสส.