เผยแพร่แผนการจัดจ้างการประชุมมนตรีซีเกมส์ในระบบทางไกล (Video conference) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

30112564 ประกาศเผยแพร่แผน 1 รายการ