เผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวภายในสนามกีฬาหัวหมากและสนามฟุตบอล (ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศแผนฯ จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว 25112564