เยี่ยมชมกิจกรรม พร้อมทั้งทดลองเล่นกีฬาเทคบอล ซึ่งเป็นชนิดกีฬาที่จัดอยู่ภายในกิจกรรมลานกีฬา “เอส เอ ที ภูเก็ต นิว นอร์มัล ฟอร์ สปอร์ต เอ็กเซลเลนซ์” (SAT-PHUKET NEW NORMAL FOR SPORTS EXCELLENCE)

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม พร้อมทั้งทดลองเล่นกีฬาเทคบอล ซึ่งเป็นชนิดกีฬาที่จัดอยู่ภายในกิจกรรมลานกีฬา “เอส เอ ที ภูเก็ต นิว นอร์มัล ฟอร์ สปอร์ต เอ็กเซลเลนซ์” (SAT-PHUKET NEW NORMAL FOR SPORTS EXCELLENCE) ณ ลาน Public House ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสาวศมจรส มิ่งคำเลิศ ผู้อำนวยการกองพัฒนากีฬาภูมิภาค และนายเทอดศักดิ์ ศรีพุ่ม หัวหน้างานแข่งขันกีฬาระดับชาติให้การต้อนรับ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นทุกวันจนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2564