เยี่ยมชมพื้นที่ ณ ธัญญะปุระ เฮลท์ แอนด์ สปอร์ต รีสอร์ท และ เจ.ดี.พูลส์ จังหวัดภูเก็ต

นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต, นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค 4 และผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. 14 จังหวัดภาคใต้ เยี่ยมชมพื้นที่ ณ ธัญญะปุระ เฮลท์ แอนด์ สปอร์ต รีสอร์ท และ เจ.ดี.พูลส์ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา