ให้การต้อนรับการเยือนประเทศไทยของที่ปรึกษาส่วนตัวของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับการเยือนประเทศไทยของ ดร. ซก กรัดทะยา ( H.E. Dr. Sok Sokrethya) ที่ปรึกษาส่วนตัวของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการเยือนครั้งนี้คือ เพื่อหารือถึงแนวทางในการดำเนินความร่วมมือด้านกีฬาที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างกัน ได้แก่ การให้การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักกีฬาทีมชาติกัมพูชา, การพัฒนาคุณภาพบุคลากรกีฬากัมพูชาผ่านโครงการอบรมระดับต่าง ๆ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย, รูปแบบกิจกรรมกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ หลังการคลี่คลายของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น กิจกรรมฟุตบอลกระชับมิตร, การวิ่งเทรลในพื้นที่บริเวณพรมแดนไทย-กัมพูชา เป็นต้น

นอกจากนี้ ดร.ซก กรัดทะยา ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานสถานีทีวีกีฬา T Sports Channel ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้เยี่ยมชมห้องส่งของสถานี ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ด้วย