ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอล 2 รายการใหญ่ บอลโลกรอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบ 2 และ ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ,พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 64 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญดังนี้

ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการรับรองแผนการจัดสรรงบประมาณ การให้การสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปี 2564 จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย ไทยแลนด์ โบว์ลิ่ง ทัวร์ จำนวน 2,408,273 บาท กอล์ฟอาชีพ Thai Senior Tour จำนวนเงิน 6,000,000 บาท และกอล์ฟอาชีพ Thailand Mixed 2021 hosted by Trust Golf จำนวน 11,000,000 บาท โดยมอบหมาย กกท. และผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไปหารือกับกฤษฎีกาในการสนับสนุนสมาคมกีฬาอาชีพหรือสโมสรกีฬาอาชีพดังกล่าวต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมรับทราบในการที่ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฟุตบอล 2 รายการใหญ่ ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบ 2 กลุ่ม G และ การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำรายละเอียดการการจัดการแข่งขันเข้าเสนอที่ประชุมคณะอนุกลั่นกรองกีฬาอาชีพแล้วนำเข้ามาเพื่อพิจารณาในคราวประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพครั้งถัดไป.