3 นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย ลงทำการฝึกซ้อมในวันแรกที่สนามซ้อม หลังเดินทางมาถึงกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

วีรภัฎ ปิฏกานนท์,อารีย์ณัฏฐา ชวตานนท์ และกรธวัช สำราญ 3นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย ลงทำการฝึกซ้อมในวันแรกที่สนามซ้อม หลังเดินทางมาถึงกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยทีมขี่ม้าอีเว้นท์ติ้งไทย เตรียมลงทำการแข่งขันวันแรกในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นี้