นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกีฬา โดยมีนายชัย นิมากร กรรมการผู้จัดการบริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด เป็นวิทยากร

นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกีฬา โดยมีนายชัย นิมากร กรรมการผู้จัดการบริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด เป็นวิทยากร ที่ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา