ประกาศเรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) แผนบริหารจัดการผู้มีความสามารถสูง (Talent management) และการถ่ายทอดขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกคนเก่งที่มีประสิทธฺภาพ (Talent Acquisition) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) แผนบริหารจัดการผู้มีความสามารถสูง (Talent management) และการถ่ายทอดขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกคนเก่งที่มีประสิทธฺภาพ (Talent Acquisition) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

27 กรกฎาคม 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ