ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ ความรักความผูกพัน ค่านิยมและวัฒนธรรมและการจัดการ การเปลี่ยนแปลง การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ ความรักความผูกพัน ค่านิยมและวัฒนธรรมและการจัดการ การเปลี่ยนแปลง การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

27 กรกฎาคม 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ