กกท. ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบและแผนการดำเนินงาน ในการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กกท. ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบและแผนการดำเนินงาน ในการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบและแผนการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา ในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายโดม ภูมิดิษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจกีฬา และผู้บริหาร กกท. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องรัชดา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา