กกท.เชิญชวนค่ายมวย กรรมการผู้ตัดสิน นักกีฬามวย ผู้สนับสนุน และบุคลากรในวงการกีฬาทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวงการมวย ในวันอังคารที่ ๒๗ กันยานี้

กกท.เชิญชวนค่ายมวย กรรมการผู้ตัดสิน นักกีฬามวย ผู้สนับสนุน และบุคลากรในวงการกีฬาทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวงการมวย ในวันอังคารที่ ๒๗ กันยานี้

สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเชิญค่ายมวย กรรมการผู้ตัดสิน นักกีฬามวย ผู้สนับสนุน และบุคลากรในวงการกีฬาทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีและร่วมงานมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการมวย ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐-๑๘.๓๐ น. ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย