กกท. เชิญสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย และนักกีฬา มาให้ข้อมูล กรณีนักกีฬาสนุกเกอร์ล็อคผลการแข่งขัน ในรายการ World Snooker Tour

กกท. เชิญสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย และนักกีฬา มาให้ข้อมูล กรณีนักกีฬาสนุกเกอร์ล็อคผลการแข่งขัน ในรายการ World Snooker Tour

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เป็นประธานในการประชุมชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีนักกีฬาสนุกเกอร์ล็อคผลการแข่งขัน ในรายการ World Snooker Tour โดยมี นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ, นางสาวชลันดา ชอบจิตร ผู้อำนวยการกองบริหารงานและประเมินผลกีฬาอาชีพ, นายเลขวิทย์ สมสุข ผู้อำนวยการกองคดี และนายสุรพล จำรูญ หัวหน้างานเลขานุการประชุมกีฬาอาชีพ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา
ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้รับทราบข่าวจากสื่อโซเชียลมีเดียว่าสมาคมกีฬาบิลเลียดและสนุกเกอร์อาชีพโลก (WPBSA) ได้สั่งห้ามนายธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ นักกีฬาสนุกเกอร์อาชีพ เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ระดับอาชีพทุกรายการ กรณีข้อหาแก้ไขหรือล็อคผลการแข่งขันในรายการ World Snooker Tour จำนวน 6 นัด ระหว่างปี 2013 – 2015 นั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพในฐานะผู้กำกับดูแลพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 จึงได้เชิญให้สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย และนักกีฬาเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในกรณีดังกล่าว ตามข้อกฎหมาย
จากผลการประชุม คณะกรรมการได้ตรวจการจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพ ปรากฏว่า นายธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ได้จดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 และเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดก่อนที่พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 จะบังคับใช้ จึงไม่สามารถลงโทษนักกีฬาย้อนหลังได้ จึงมอบให้สมาคมกีฬาบิลเลียดฯ ดำเนินการตามข้อบังคับและตามประมวลจริยธรรมของสมาคมฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป