กกท. แจ้งสมาคมกีฬาส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา,ผู้ฝึกสอน ฯลฯ ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 31 และเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับนักกีฬาทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และนักกีฬาชุดเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า ล่าสุด กกท. ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับนักกีฬา ทั้ง 2 ชุด เป็นจำนวน 2 งวด ซึ่งงวดแรกได้เริ่มโอนเงินผ่าน KTB Online แล้วเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา จำนวน 9 สมาคม และเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 อีกจำนวน 2 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมไตรกีฬาแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่ง, สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย, สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย โดยจะทำการโอนงวดแรกให้ครบทุกสมาคมฯ ภายในเดือนมีนาคม 2565 นี้

“สำหรับการโอนในงวดแรกนี้ เป็นส่วนของค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำหรับงวดที่สอง จะเพิ่มเติมในส่วนของค่าสาธารณูปโภค อุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามแผนการฝึกซ้อม ทั้งนี้ ขอให้สมาคมกีฬาฯ เร่งรัดการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ประสานงานของ กกท. ที่รับผิดชอบในแต่ละสมาคมได้ตลอดเวลา หรือที่เบอร์กลางงานแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 02-1867509 ต่อ 7746”