กระทรวงศึกษาธิการตั้งคณะทำงานขยายฐานกีฬามวย ผ่านซอฟต์เพาเวอร์ ส่งเสริมสุขภาพและประเพณีวัฒนธรรม สู่เยาวชน พร้อมเสริมทักษะการเป็นโปรโมเตอร์รุ่นใหม่

นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานยุทธศาสตร์นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) กล่าวถึง การหารือแลกเปลี่ยนเพื่อเตรียมเสนอตั้งอนุคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมในคณะกรรมการด้านดิจิทัลเเละซอฟต์เพาเวอร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ทาบทาม นายณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ โปรโมเตอร์มวยชื่อดังคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมผลักดันขยายฐานกีฬาต่างๆ ที่สัมพันธ์กับซอฟต์พาวเวอร์และสะท้อนในศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย สู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ เช่น กีฬามวยไทย หลังจากที่คุณหญิงกัลยา ได้นำกีฬาเทนนิส เข้าสู่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปก่อนหน้านี้เเล้ว

 

        โดยได้ใช้เวลาหารือกันในเบื้องต้นโดยมี นายณัฐ บรรทัดฐาน, นายณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์, นายศักดา พิลามาตย์, ดร.รักษา พุทธรักษา (ที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์นโยบายฯ) และคณะ ในกรอบทิศทางและกิจกรรมต่างๆในการเข้าถึงเยาวชนอย่างกว้างขวาง ทั้งช่องทางดิจิทัลและการขยายลงพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ  โดยนายณัฐเดชได้รับหน้าที่ในการไปเตรียมกิจกรรม เพื่อนำเสนอรูปแบบในคณะทำงานฯครั้งถัดไป