ประกาศขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การถ่ายทอดสดและผลิตรายการ การแข่งขันกีฬาเวิลด์เกมส์ (World Games) ๒o๒๒ “เบอร์มิ่งแฮม 2022” ณ สหรัฐอเมริกา เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (T Sports 7)

TOR