ประกาศขอบเขตของงาน การถ่ายทอดสดและผลิตรายการการแข่งขันกีฬาโอลิมปีกฤดูหนาว “ปักกิ่ง ๒๐๒๒” สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (T Sports 7 )

TOR