คณะกรรมการกีฬามวย ร่วมประชุม พิจารณาระเบียบกีฬามวย ภาค 4

 

 

    เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันพร้อมเพรียง

 

         โดยเรื่องที่ทำการพิจารณาในที่ประชุมมีดังนี้

  1. ขอความเห็นชอบระเบียบกติกาการแข่งขันกีฬามวย (ภาค 4 กีฬามวย อื่นๆ) สนามมวยราชดำเนิน
  2. ขอความเห็นชอบระเบียบกติกาการแข่งขันกีฬามวย (ภาค 4 กีฬามวย อื่นๆ) รายการ “มวยไทย SUPER CHAMP” ของนางสาวรัชฎาพร วิหารธรรมเม ผู้จัดรายการแข่งขันมวย
  3. ขอความเห็นชอบระเบียบกติกาการแข่งขันกีฬามวย (ภาค 4 กีฬามวย อื่นๆ) ลุมพินี รายการ Lumpinee World Championship
  4. ขอความเห็นชอบระเบียบกติกาการแข่งขันกีฬามวย (ภาค 4 กีฬามวย อื่นๆ) ลุมพินี รายการ ONE Championship
  5. หลักเกณฑ์มาตรฐานรายได้บุคลากรกีฬามวย ทั้ง 7 ประเภท ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542