ชื่อโครงการ..จัดจ้างการถ่ายทอดสดและผลิตรายการการแข่งขันกีฬาอาเชียนพาราเกมส์.ครั้งที่ . 1.ประเทศอินโตนีเซีย เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา.(T. Sports. 7).

ราคากลาง