ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท.เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2565 ที่ห้องประชุมชั้น24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท.เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2565 ที่ห้องประชุมชั้น24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา