ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การถ่ายทอดสดและผลิตรายการการแข่งขันกีฬาโอลิมปีกฤดูหนาว “ปักกิ่ง ๒๐๒๒” สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (T Sports 7 )

ราคากลาง