ทนุเกียรติ เปิดนิเทศกฎหมายกีฬามวย

 วันที่ 25 พย.65  นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและมวยให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดการนิเทศกฎหมายกีฬามวยพระราชบัญญัติ กีฬามวย พ.ศ.2542 ให้กับบุคคลในวงการกีฬามวย 7 ประเภท และเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่น 5 ภาค ประจำภาค 2  ณ โรงแรม ampo จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมี นายพลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย นายธีรวัฒน์ ศิลปอาชา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬามวย นางสาววิภาวี วัยวัฒน์ หัวหน้างานกำกับควบคุมกีฬามวย ผู้อำนวยการ กกท. จังหวัด ในภาค 2 และผู้ช่วยปฏิบัติงานกีฬามวย เข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้  โดยเนื้อหาในการเปิดนิเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริม ขับเคลื่อน และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกีฬามวย พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นอกจากนี้ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬามวยไทย ให้แก่ หัวหน้าค่ายมวย ที่ได้เข้าร่วม เพื่อใช้ในการฝึกซ้อม และพัฒนากีฬามวยไทย ต่อไป