ธีรวัฒน์ มอบป้ายรับรองมาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565  นายธีรวัฒน์ ศิลปอาชา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬามวย สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย เป็นประธานมอบป้ายรับรองมาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ ประจำปี 2563-2564 และมอบอุปกรณ์กีฬามวย ให้กับค่ายมวยไทยที่ผ่านการตรวจประเมินว่าเป็นค่ายมวยไทยประเภท เล็ก (S) , ประเภทกลาง (M) และประเภทใหญ่ (L)  พร้อมทั้งได้รับการจัดอันดับให้เป็นค่ายมวยไทยอาชีพระดับ 3 ดาว , ระดับ 4 ดาว และระดับ 5 ดาว ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 44 ค่าย  ณ โรงแรมอโยธยา โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

        โดยค่ายมวยไทยอาชีพที่ผ่านการตรวจประเมินและผ่านการรับรองมาตรฐานจะได้รับป้ายรับรองมาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ จากสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น การจัดทำ VTR ประชาสัมพันธ์ค่ายมวยผ่านทาง Social Network (YouTube,Website), การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย, สิทธิในการออกบูธทั้งในและต่างประเทศเพื่อจัดแสดงแพ็คเกจค่าฝึกสอนมวย ค่าที่พัก ค่าอาหารและการแสดงสินค้าของค่ายมวย ในกิจกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย เป็นเจ้าของงาน และ ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬามวยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการฝึกซ้อมและแข่งขันให้กับค่ายมวย