ประกวดราคาจัดจ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์ และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ ๖

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจัดจ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์ และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ ๖

ประกาศวันที่

07  มีนาคม 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ